Tus Noticias de La Costera

L'Ajuntament de l'Alcúdia de Crespins tanca amb superàvit la liquidació dels Presupuestos 2016.

lalcdia-de-crespins FILEminimizerL'Ajuntament de l'Alcúdia de Crespins aprovarà la liquidació dels pressupostos de 2016 complint amb l'objectiu de estabilidad pressupostaria i la regla de despesa; i amb resultats molt positius en un romanent de tresoreria que és de 791.101,62EUR. Las mesures de gestió fetes pel Govern Municipal des de la Regidoria d'Hisenda han permés que l'Ajuntament, amb els seus propios recursos, haja pogut prestar tots els serveis públics, mantindre l'esforç pressupostari en despesa social, realitzar inversions, amortitzar deute i que la deuda viva quede en el 70%, per davall del 110% que marca la llei. La liquidació corresponent al els Pressupostos de 2016 llança un resultat molt positivo para les arques municipals, tancant amb superàvit i reflectint l'encertada gestió dels fons públics per part del equipo de govern.

Des del consistori es destaquen les xifres de la liquidació del Pressupost 2016: en primer lloc el romanent líquid de tresoreria, que reflectix una situació de superávit acumulat de la corporació que ascendix a 791.191,62EUR. A més amb les dades obtinguts es conclou que la Liquidació Pressupostària de l'Exercici 2016 genera superàvit en comptabilitat nacional. En segon lloc es destaca el resultat de l'avaluació de compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, perquè de los datos de liquidació es desprén una capacitat de finançament equivalent al 19,25% dels ingressos no financers ajustats. Respecte al compliment de l'objectiu de regla de despesa, sent el límit de despesa computable 2.480.442,57EUR i la despesa computable de l'exercici 2.434.331,95, es constata el compliment de l'objectiu de regla de despesa per a 2016. El resultat pressupostari de l'exercici és positiu i se situa en 791.101,62EUR; l'estalvi net de l'exercici és positiu per un import de 1.066.745,95EUR; i el romanente de tresoreria per despeses generals té caràcter positiu per una quantia de 1.689.381,05EUR.

"Estes xifres deixen de manifest la bona gestió que realitza l'equip de govern municipal de l'Alcúdia de Crespins, que pot resumir-se de forma simplificada en que el ayuntamiento gasta menys del que ingressa. En el context econòmic actual, estos bons resultats econòmics no són fruit de la casualitat, sinó que són el resultado de un procés de millora contínua en la gestió econòmica després de dos anys de posar orde en els comptes que ens va deixar el PP" assenyala Pepe Garrigós Tinent de Alcalde i Regidor d'Hisenda, que afig: "Les mesures que el govern municipal ha posat en marxa per a aconseguir mantindre la bona salut econòmica del ayuntamiento ha suposat tot un "acierto", sent esta característica un dels elements diferenciats d'esta administració local. La millora en estos indicadors se debe en gran manera a la bona gestió de cobrament que es realitza per part de l'ajuntament, que ha millorat respecte a l'exercici anterior".

A la vista de les dades, el consistori a més vol reconéixer la responsabilitat dels contribuents agraint als veïns del poble el seu compromís en el pagament de los tributos. Els nivells de recaptació voluntària dels principals tributs es manté en xifres elevades: en l'IBI de 78,61%, en l'Impost de Vehicles (IVTM) en el 85,33% o en la nova taxa d'arreplega de residus que se situa igualment entorn al 85%, i tot açò garantix una autonomia financera de l'ajuntament que le permite finançar els serveis públics que presta, el nivell dels quals i la qualitat s'ha mantingut a pesar de la duresa de la crisi, i fins a s'han vist en muchos casos incrementats.

En definitiva, l'Ajuntament de l'Alcúdioa de Crespins esta complint escrupolosament amb tots els objectius fixats en la regulació d'estabilitat presupuestaría, sobretodo en referència a la reducció del dèficit públic que constituïx la pedra angular econòmica del gobierno.Y per esta raó, podrà incrementar durant 2017 su capitulo d'inversions en el poble. Tant Pepe Garrigós com Roberto Granero, alcalde de l'Alcúdia de Crespins manifesten que amb les dades obtinguts es conclou que la Liquidació Pressupostaria de l'exercici 2016 genera superàvit en comptabilitat nacional. Xifres que demostren los buenos resultats d'este segon any de treball.

Tota la informació de la Liquidació 2016 esta disponible per a la seua consulta per qualsevol veí en la pàgina web de l'ajuntament; www.lalcudiadecrespins.es, en la sección "Transparència"; una de les seccions que més es pretén potenciar des de l'ajuntament en una clara mostra de compromís social que es va contraure amb els alcudianos y alcudianas.

 

Noticias L'Alcúdia de Crespins

La Costera

TNC

CONTACTA

Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

 

 

Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

 

Nuestro equipo

Copyright © 2012 TUS NOTICIAS DE LA RIBERA